Chấp Mê

Chương 8

Ngày đó, Trụy Nguyệt Phong Hàn Chương Chân Quân lấy uy thế chín ngàn dặm kiếp vân, đạt được Hợp Thể đại năng.

Trích Tinh điện của Thiên Diễn tiên tông đổ sụp, chưởng môn chết.

Chư Thiên đại trận hỏng.

Cùng lúc đó, Hàn Chương mưu phản Thiên Diễn tiên tông, chỉ mang đi một cây đào của Trụy Nguyệt Phong.

Lại là một năm cuối xuân.

Phía trên Đông Sơn, Hàn Chương nghỉ ngơi dưới tàng cây. Gió mát khẽ thổi, ngọn cây đong đưa, có cánh hoa nhạt màu rơi xuống loạn xạ.

Trong lúc giật mình Hàn Chương ngỡ rằng Minh Diễm khoác bộ hồng y mỏng đến gần hôn thái dương hắn.

—— nếu có hoa đào rơi xuống từ đầu cành, chính là ta đang nhớ ngươi.

Trước đây, bên cạnh Chư Thiên đại trận, hắn liên thủ với Minh Diễm, đồng thời thúc đẩy «Chư Thiên Tinh Công», cùng phản lại sức mạnh của đại trận, hai người cũng trọng thương gần chết.

Tu vi của hắn, từ Hợp Thể trung kỳ hạ xuống đến Kim Đan sơ kỳ, mà Minh Diễm tổn hại thân thể, chỉ còn nguyên thần chưa diệt.

Hắn đem nguyên thần của Minh Diễm nuôi dưỡng cẩn thận ở đan điền, chỉ đợi một ngày kia, Minh Diễm trở về lần nữa.

Ngàn năm như búng tay, hoa đào chẳng biết bốn mùa xuân thu, ngày ngày nở rộ, cánh hoa ngày ngày rơi xuống.

Tu vi của Hàn Chương vượt qua Hợp Thể kỳ, đã tới Đại Thừa đỉnh phong.

Từng vì hai mắt đã mù, thiên địa không vào mắt hắn. Cho tới bây giờ, hắn không cần hai mắt cũng biết thiên địa lưu chuyển.

Gạt cánh hoa đào rơi bên tai, Hàn Chương hít thở nhẹ dần, buồn ngủ kéo dài.

Trong lúc tinh thần mê man, có người giẫm lên hoa đào đầy đất, quấy nhiễu giấc mơ đẹp dưới cây của hắn, cúi người hôn lên thái dương Hàn Chương.

Hết