Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Đánh giá: 9.6 /10  từ  9 lượt

  • Đang ra
  • 348 Chương
  • 12.16K Lượt xem
  • 9 Lượt thích
Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"