Em Là Nhà

Em Là Nhà

Đánh giá: 8.1 /10  từ  410 lượt

  • Hoàn thành
  • 154
  • 42.88K
  • 410
Tản văn không thích hợp với những người dưới 22, không phải vì H, mà vì ngôn ngữ khá thực, không trau chuốt, và tản văn này cũng là góc tối của cuộc sống, những bạn tuổi teen không nên đọc.