Ly Thiên Đại Thánh

Ly Thiên Đại Thánh

Đánh giá: 3 /10  từ  39 lượt

  • Đang ra
  • 298
  • 8.21K
  • 39
Đại thánh, một danh hào trong vạn giới chưa thần, vừa không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì, vừa là một tồn tại siêu thoát ra khỏi mọi thứ.