Mouthwatering

Mouthwatering

Đánh giá: 8.4 /10  từ  24 lượt

  • Hoàn thành
  • 8 Chương
  • 2.45K Lượt xem
  • 24 Lượt thích
Edit: Động Bàng Geii
Số chương : 8 Chương 

Thẩm Niệm theo chân của học trưởng của mình vào quán bar để giải sầu,  kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, lại cùng bạn cùng phòng của mình ngủ chung một giường…

Trầm tĩnh phúc hắc công X mềm nhẹ ngoan ngoãn thụ

Vườn trường/ pháo hôi biến chân ái/ ấm áp/ có thịt/ HE

Đánh giá tham khảo của edit: Nhẹ nhàng ~~ không ngược ~~ chịch trước yêu sau ~~