My MoonLight

My MoonLight

Đánh giá: 4 /10  từ  51 lượt

  • Đang ra
  • 20
  • 5.23K
  • 51
Thể loại: Fan fiction
Couple chính: Iris Delwyn Ha x Edward Cullen

Một Twilight không phải Bella làm nữ chính, một Twilight trong trí tưởng tượng của mình.

Chỉ là thử một khả năng khác khi Edward rung động vì một người khác, và dẫn phát những tình tiết khác thay đổi.

Mong mọi người đón nhận.