Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Đánh giá: 6 /10  từ  2 lượt

  • Hoàn thành
  • 53
  • 914
  • 2
Người ta nói, điếm vô tình đào vô nghĩa. Có lẽ cũng đúng thật. Một loại vốn sòng phẳng, công khai quan hệ, một loại là che giấu, vụng trộm. Dù cho ai phải chọn một trong hai cũng sẽ chọn cái đầu mà thôi. Dù là một phụ nữ chung chăn gối thì sao, còn tốt hơn loại ngoại tình lăng loàn... không cần cũng chả sao!