Phù Hoa Chưa Dứt

Phù Hoa Chưa Dứt

Đánh giá: 5 /10  từ  40 lượt

  • Hoàn thành
  • 51
  • 4.62K
  • 40
Ân ân oán oán, nhiều lúc tình cảm phức tạp của con người khiến họ không thể suy nghĩ rõ ràng mình muốn gì và cần gì.

Và cũng vì như vậy, đó lại trở thành một cái vực, khiến họ vĩnh viễn không thể vượt qua.