Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Đánh giá: 3 /10  từ  66 lượt

  • Hoàn thành
  • 30
  • 6.84K
  • 66
Editor: Riz (Une Tasse de Riz)
Nhân vật chính: Thương Thịnh × Kiều Nhất Minh

Ly hôn rồi thì đường ai nấy đi, kiên quyết dứt khoát đoạn tuyệt mới là đấng nam nhi.

Thế nhưng chẳng hiểu sao tên chồng trước kia cứ nhăm nhe đột nhập vào nhà người ta. Thế này thì trinh tiết nam nhân của ta còn đâu nữa...