Thu Dĩ Vi Kỳ

Thu Dĩ Vi Kỳ

Đánh giá: 4 /10  từ  40 lượt

  • Hoàn thành
  • 79 Chương
  • 4.18K Lượt xem
  • 40 Lượt thích
Editor: November
Poster: BT
Tags: Hiện đại, cường cường, phản công, HE

Lời của editor: Bạn giường biến tình nhân đóa =)))))))

Nhân vật chính: Biên Dĩ Thu, Kha Minh Hiên

Một người là lão đại hắc bang, một người là thế hệ của quân nhân

Hai người đều là kẻ mạnh, đều cường thế như nhau.

Nhưng quy luật dĩ nhiên không thể thay đổi, hai người nếu là công, ắt có một người phải dưới cơ thôi!

Lời tác giả: Có hỗ công hay không phải xem tâm tình, nhưng phản công chắc chắn là có